معرفي بيمارستان
    


  بيمارستان مادر و كودك شوشتري در زميني به مساحت حدود 5300 متر مربع در دو ساختمان با زيربناي به مساحت 4300 متر مربع در سال 1341 توسط شادروان حاج محمد صادق شوشتري پايه گذاري شده است.
 پيروفرمايشات مقام معظم رهبري در راستای برنامه تحول نظام سلامت درخصوص بسته ترويج زايمان طبيعي بيمارستان مادرو كودك شوشتري مورد بازسازي قرار گفت.
 عمليات بازسازي بيمارستان مادر و كودك شوشتري در 9 بهمن ماه 1393 با دستور رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي استان فارس  آغاز شد ، از تاريخ 19 مردادماه 1394پذيرش بيمار داشته است و در تاريخ6 شهريورماه 1394 با حضور وزير محترم بهداشت و درمان افتتاح گرديد.

بخش هاي درماني بيمارستان شامل :
 اورژانس مامائي
 بلوك زايمان (زايمان سنتي،زايمان فيزيولوژي ،
 اتاق عمل
 بخش نوزادان
 بخش بستري زنان
 بخشهاي پاراكلينيكي (درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، سونوگرافي)

خدمات بخش اورژانس
 ترياژ بيماران مراجعه كننده به بيمارستان
 بستري موقت بيماران
 بستري بيماران پري نيتال كه نياز به مراقبت دارند
 بستري بيماران جهت زايمان
 ارائه خدمات  CPCRبه نوزادان و بزرگسالان
 انجام NST, CST
 ارائه خدمات به مادران Low risk, High risk
 اعزام بيماران به بيمارستانهاي مجهز در صورت لزوم
 آموزش به بيمار

خدمات بلوك زايمان
 بستري بيماران پرينيتال جهت هرگونه اقدام درماني
 انجام زايمان
 انتقال بيماران به اتاق عمل جهت سزارين در صورت نياز
 كنترل دردهاي بيماران داراي دردهاي زودرس زايماني
 مانيتورينگ بيماران با فشارخون بالا و انجام اقدامات لازم ديگر
 انجام CST, NST, OCT (چك كردن نوار قلب جنين در حين دردهاي زايماني)
 بستري بيماراني كه مرگ داخل رحمي جنيني دارند جهت ختم بارداري
 بستري بيماران داراي خونريزي در دوران بارداري
    
 فرهنگ سازي زايمان طبيعي در مادران بارداربه وسيله:

 انجام خدمات مربوط به زايمان طبيعي به صورت كاملا رايگان
 برگزاري كلاسهاي آمادگي براي زايمان فيزيولوژيك (زايمان در آب)
 برگزاري 8 جلسه كلاسهاي آموزشي
 ارسال پيامكهاي آموزشي
 ارائه مشاوره در دوران بارداري
 تهيه جزوه هاي آموزشي در رابطه با بيماريهاي شايع دوران بارداري و زايمان
 فراهم سازي امكان حضور همراه بر بالين زائو در ليبر
 آموزش نحوه صحيح شيردهي به زائوها

خدمات ارائه شده دراتاق عمل

 انجام سزارين
 انجام كورتاژ
 هيستركتومي
 A-P repair
 خروج آي يو دي
 تخليه كيست بارتولين
 Posterior repair

خدمات بخش نوزادان
 بررسي وضعيت سلامت نوزادان
 انجام فتوتراپي در موارد نياز
 ارئه خدمات مراقبت ويژه به نوزادان نارس
 اكسيژن درماني جهت گرانتينگ نوزاد
 بستري اطفال و اعزام به ساير مراكز
 مراقبت از نوزادان داراي اختلال در ساكينگ و بلع

خدمات بخش بستري زنان

 بستري بيماران پري نيتال ديابتيك، پره اكلامپشي، non reactive NST، PLP
 بستري و درمان بيماران با عفونتهاي زنان
 بستري و درمان بيماران با عفونتهاي لگن
 انجام CST, NST
 بستري بيماران جهت انجام اعمال elective
 بستري بيماران missed abortion
 مراقبت از بيماران بعد از زايمان
 مراقبت از بيماران بعد از سزارين
 مراقبت از بيماران بعد از اعمال جراحي زنان
 آموزش به بيماران
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-12-5 8:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ