معرفي واحد
    

کمیته پیشنهادات
نام و نام خانوادگي: سارا دستگیر

سمت: مسئول کمیته پیشنهادات

 

شماره تماس: 1130

 

اعضای کمیته پیشنهادات:

رئیس کمیته :طاهره   گشتاسبی

ایمیل : tgashtasbi@yahoo.com

http://idea.sums.ac.ir/Resources/User/148_13950804_135257.jpg

 

دبیر کمیته :سارا    دستگیر

 

http://idea.sums.ac.ir/Resources/User/45_13950804_135153.jpg

اعضای کمیته: شهره    ایزدپرست

 

http://idea.sums.ac.ir/Resources/User/149_13950804_135228.jpeg

اعضای کمیته:  آیه   نگهبانی

 

http://idea.sums.ac.ir/Resources/User/150_13950804_135206.jpg

 

اعضای کمیته: سهیلا   رفیعی

ایمیل :

soha.Rafiei662@gmail.com

http://idea.sums.ac.ir/Resources/User/151_13950804_135605.jpg

 

اعضای کمیته:  محمد   آدمیت نسب

ایمیل :

Adamiat1571@yahoo.com

http://idea.sums.ac.ir/Resources/User/152_13950804_135131.jpg

  

لینک سایت ایده جهت ثبت پیشنهادفرآیند بررسی پیشنهادات


آئین نامه نظام پیشنهادات


فرم ثبت پیشنهادات

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-26 14:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ