بهداشت محيط
    
 نام واحد : بهداشت محیط

مسئول واحد : سرکار خانم مينو قاسمپور

شماره تماس : 1129

معرفی واحد : 

شرح فعالیت ها ی واحد بهداشت محیط :

کنترل و نظارت بر وضعیت بهداشت بخش های بستری، اتاق عمل، نوزادان، ....

نظارت و مدیریت پسمانده های پزشکی و تهیه دستورالعمل های مربوط به آن

تدوین دستورالعملهای بهداشتی

برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کلیه پرسنل

نظارت و اجرای برنامه های بهسازی محیط در بیمارستان جهت ارتقاء بهداشت محیط بیمارستان

نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از آب آشامیدنی

کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان

نظارت و بررسی سلامت کارکنان در واحدهای خدمات، لاندری و تغذیه از طریق آزمایشات دوره ای

کنترل و نظارت بر تهیه چگونگی و استفاده از گندزدا های مصرفی در واحدهای مختلف

بررسی پیگيری رفع نواقص ایمنی بیمارستان

آموزش کارآموزان بهداشت محیط

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-1 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ