كارگزيني
    

نام بخش:كارگزيني

 پرسنل واحد :

مسئول:  سرکارخانم نگهبانی

شماره تماس : 1122

مسئول حضور و غیاب :  سرکارخانم مرادی

شماره تماس : داخلي 1121


 1. كنترل مرخصي پرسنل و ثبت
 2. صدورگواهي  اشتغال بكار
 3. صدورفرم ارزشيابي
 4. صدور احكام بازنشستگان
 5. اعلام پست بلاتصدي جهت استخدام نيرو
 6. تهيه خلاصه پرونده و معرفی پرسنل جهت ارتقاء
 7. صدور احكام كارگزيني
 8. اجراي دستور العمل و بخشنامه
 9. صدور احكام ماموريت جهت اعزام نيرو به شهرستانها
 10. صدور مرخصی ذخیره پرسنل در انتهای هر سال
 11. پیگیری اصلاح و تغییر سازمان تفصیلی در زمان نیاز
 12. نظارت بر ورود و خروج کارکنان و ثبت ساعات اضافه و مأموريت آنها
 13. نظارت بر صحت صدور احکام صادره در قالب دستور العمل‌هاي مربوط
 14. برقراري ارتباط با سازمان مرکزي به منظور رفع احتياجات و حل مشکلات اداري
 15. نظارت بر امور دفتري و بايگاني، ماشين‌نويسي واحد مربوطه
 16. تنظيم برنامه کاري کارکنان تابعه و کنترل فعاليت هاي آنان
 17. انجام وظايف مربوطه طبق دستور مقام مافوق                                                                                
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-26 8:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ