بهبود کیفیت
    

نام واحد: بهبود کیفیت

 پرسنل واحد :

مسئول واحد بهبود کیفیت:  آقای محمد ادمیت نسب

شماره تماس : 1124

 

 کارشناس بهبود کیفیت: خانم شهره ایزدپرست
شماره تماس: 1128

کارشناس بهبود کیفیت: خانم مهسا جویبار
شماره تماس : 1270
 
 
 

 

 واحد بهبود کیفیت بیمارستان

این واحد پس از بازسازی مجدد بیمارستان در سال 1394 شروع به کار کرده است و در حال حاضر طرح های اعتبار بخشی ملی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت، در این واحد در حال اجرا می باشد

 

اعتباربخشی بیمارستانی چیست؟

تاریخ اعتباربخشی در جهان

درسال۱۹۱۳ کالج جراحان آمریکا به منظور بهبود وضعیت و استاندارد کردن خدمات بیمارستانی بنیاد نهاده شد.
کالج جراحان نسبت به استقرار  برنامه استاندارد بیمارستانی درسال۱۹۱۷مبادرت نمود. این وضع به تنظیم تعدادی از اصول و معیارهایی انجامید که مبنای تعیین اعتبار را تشکیل داد تا سال ۱۹۴۹، بیش از نیمی از بیمارستان های ایالات متحده بصورت داوطلبانه در برنامه تعیین اعتبارشرکت کرده بودند.کالج جراحان آمریکا برای ارائه خدمات مربوط به تعیین اعتبار به بیمارستان ها، که تعداد درخواست ازسوی آنها رو به فزونی می رفت، با تعدادی ازسازمان ها  ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی به تشکیل شورای مشترک تعیین اعتبار بیمارستان ها مبادرت نمود(این شورا بعدها نام خود را به کمیته JCAHOمشترک اعتباربخشی سازمانهای مراقبت بهداشتی تغییر داد)

 

تعریف اعتباربخشی:اعتباربخشی یک فرآیند نظام مند و هدف مند است و شامل مجموعه ای از استانداردها می باشد که علاوه بر استانداردسازی فیزیکی به استانداردسازی روند کار نیز می پردازد.

انواع اعتباربخشی:
1- بین المللی:شرکت های معتبر بین المللی مانند شرکت JCAHO که خصوصی و بی طرف هستند ،استاندارد های خود را در جهان منتشر می کنند و بیمارستان های متقاضی دریافت لوگو استاندارد شرکت،استانداردهای شرکت مورد نظر را در بیمارستان پیاده سازی می کنند و به صورت داوطلبانه از شرکت برای پایش با پرداخت هزینه دعوت به عمل می آورند تا بیمارستان را ارزیابی نماید.
2- ملی:ارگان دولتی استاندارد های خود را در کشور منتشر می کنند و بیمارستان ها به اجبار می بایست استانداردهای منتشر شده را در بخش های خود پیاده سازی کنند.

متد تدوین استانداردهای اعتباربخشی:
1-  ترکیبی:مجموعه ای از استانداردها که برای  بیمارستان  بدون تفکیک بخش ها در نظر گرفته می شود.
2- بخشی:مجموعه ای از استانداردها که برای هر بخش بیمارستان به صورت جداگانه  در نظر گرفته می شود.
3- بخشی-ترکیبی:مجموعه ای از روشهای ترکیبی و بخشی می باشد.

اعتبار بخشی در ایران:
1- نوع اعتباربخشی:در ایران نوع اعتباربخشی به صورت ملی است زیرا وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی مسئول اعتبار بخشی در ایران است(پیاده سازی اعتباربخشی اجباری است)
2- متد تدوین اعتباربخشی:در ایران متد تدوین اعتباربخشی،بخشی-ترکیبی است چون هر بخش بیمارستان علاوه بر پیاده سازی استانداردهای خاص بخش خود، می بایست کتاب رعایت حقوق گیرندگان خدمت را نیز در بخش پیاده سازی کند.


برخی از فواید اعتباربخشی:

1- افزایش کار تیمی و همبستگی داخلی
2- بازنگری خط مشی ها و روشها و بهبود آنها در زمینه های بالینی و اجرایی
3  ادغام فعالیت های کیفیت و مهارتهای گروههای مختلف کارکنان
4- ایجاد یک شبکه خارجی از طریق تشکیل جلسات یادگیری و کسب تجربه از کارکنان سایر بیمارستانها
5- بازاریابی و کسب شهرت به واسطه بهبود تصویر بیمارستان در جامعه و جذب بیشتر مشتریان و کارکنان
6- توفیق در اجرای استانداردها

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-1 9:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ