مديريت پرستاري
    

نام واحد: دفتر پرستاری

 پرسنل واحد :

مدیر پرستاری (مترون):  سرکارخانم سهیلا رفیعی

شماره تماس : 1133
                                                                                                   

منشی دفتر: سرکارخانم مردانه

شماره تماس :  1126


رزومه سرکار خانم رفیعی:

رديف
عنوان خدمت
محل خدمت
سال خدمت
1
كارشناس مسئول بهداشت خانواده
معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي بوشهر
1373
2
سوپروايزر باليني WAZ2
بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) خرم بيد
1383
3
مسئول زايشگاه
بيمارستان حضرت ولي عصر (ع) خرم بيد
1383
4
عضو شوراي خيرين تامين سلامت
خرم بيد
1385
5
مسئول درمانگاه
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1386
6
عضو كميته ارزشيابي دروني
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1388
7
عضو كميته مديريت بحران
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1388
8
عضو كميته حاكميت باليني
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1389
9
عضو كميته پيشنهادات
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1389
10
مسئول بخش زايمان
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1389
11
مدرس زايمان فيزيولوژيك
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1389
12
بازرس طرح تكريم ارباب رجوع
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1390
13
دبير كميته زايمان ايمن
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1390
14
عضو كميته مميزي باليني
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1390
15
مدرس كارگاه تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از زايمان
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
1391
1392
16
رابط مرگ مادران ، مرگ و مير نوزادان و نوزاد سالم
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1392
17
دبير كميته آسيب شناسي و مرگ و مير
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1390
18
رابط اثر بخشي باليني در زمينه حاكميت
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1391
19
مسئول اعتبار بخشي
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1391
20
سوپروايزر آموزشي
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1391
21
سوپروايزر باليني
مركز آموزشي درماني حضرت زينب(س)
1392
22
كارشناس مسئول آموزش مامايي
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
1392
23
عضو كميته ستادي مرگ و مير مادران
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
1392
24
عضو كميته ستادي ترويج زايمان طبيعي
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
1393
25
مدير خدمات پرستاري-مامايي
بيمارستان مادر و كودك شوشتري
1394
26
كارشناس مسئول آموزش زايمان فيزيولوژيك
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
1392
27
دبير كميته كاهش سزارين جهت بررسي انديكاسيون سزارين
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
1393
28
ارزياب كشوري نظارت و ارزيابي برنامه هاي تحول نظام سلامت
وزارتخانه
1393
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-22 13:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ