پشتيباني و خدمات و تأسيسات
    
نام بخش: پشتیبانی و خدمات و تاسیسات


 مسئول واحد: آقای مهندس علی استعانه

شماره داخلی : 1300


مسئول فنی شرکت: خانم مهندس زهره زحمتکش

شماره داخلی: 1200

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-1 10:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ