پشتيباني و خدمات و تأسيسات
    
نام بخش: پشتیبانی و خدمات و تاسیسات


 مسئول واحد: آقای مهندس علی استعانه

شماره داخلی : 1300مسئول فنی شرکت: خانم مهندس زحمتکش

شماره داخلی: 1200

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-26 8:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ