روابط عمومي
    
نام بخش : روابط عمومی و امور فرهنگی و رفاهی


مسئول : خانم فرزانه رمضاني 

تلفن تماس داخلی:  1138

شرح وظايف مدير روابط عمومي واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 

1- جمع آوري و گزارش نويسي كليه اخبار و رويدادهاي واحد مربوطه و ارسال آن به روابط عمومي براساس اهميت و فوريت عناوين.

2- گرداوري و گزارش آمار و عملكرد فعاليتهاي واحدهاي تحت پوشش و ارسال آن به روابط عمومي پس از تدوين و تلخيص.

3- انعكاس برنامه هاي در دست اقدام واحد مربوطه به روابط عمومي قبل از انجام برنامه.

4- انجام ماموريت هاي محوله از سوي روابط عمومي در واحد مربوطه همچون اطلاع رساني برخي موضوعات مورد نظر روابط عمومي در بين كاركنان واحد مربوطه و ساير موارد مشابه.

 5-  هماهنگي قبلي با روابط عمومي و اخذ مجوز در خصوص هرگونه ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي از قبيل ارسال خبر يا اطلاعيه به مطبوعات ، خبرگزاري ها و صدا و سيما و يا برگزاري مصاحبه ها و كنفرانسهاي مطبوعاتي مشابه.

6-  كمك در ايجاد و تسهيل ارتباط بين كاركنان به مديريت و سازمان با ساير مخاطبين.

7-  ارائه گزارش عملكرد فعاليتهاي خويش حداقل هر سه ماه يك بار به صورت خلاصه به روابط عمومي مركزي.

8- تلاش در جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي روابط عمومي و شركت در دوره هاي آموزشي مربوطه. 

 9-  تشکیل جلسات با ریاست دانشگاه و تلاش در جهت تثبيت جايگاه و فعال سازي روابط عمومي واحد مربوطه

 10- هماهنگي جهت بازديدها و سفرهاي رياست محترم دانشگاه و مسئولين روابط عمومي به واحد مربوطه و تهيه گزارش و ارسال آن

11- و سایر وظایف محوله از طرف ریاست محترم شبکه .

 

 

شرح وظايف مسئول امور فرهنگی و رفاهی واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 

      1-      مشارکت و همکاری در برگزاری مراسم و مناسبتهای (ملی، مذهبی)

      2-      راهکارهائی جهت بهتر رساندن اطلاعات و انعکاس خبرها و رویدادها

      3-      فراهم کردن امکانات تفریحی، رفاهی بهتر جهت همکاران و پرسنل زیر مجموعه هر واحد

      4-      قدردانی و تشویق همکاران بازنشسته و کارکنان ضمن خدمت

      5-      انعکاس خبر و تشویق فرزندان پرسنل به دانشگاه جهت درج در مجلات

      6-      پیگیری و فراهم نمودن امور رفاهی

      7-      پیگیری و مهیا نمودن وسایل و مجموعه های تفریحی جهت پرسنل


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-1 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ