معرفي واحد
    
 واحد مهندسی پزشکی بیمارستان

نام و نام خانوادگي: خانم مهندس فاطمه عالی نسب

سمت: مسئول تجهيزات پزشكي

شماره تماس: 1131

 

تعریف : مجموعه ایست که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی ، اثربخشی و رضایتمندی بیماران بعهده دارد .

هدف :

الف ( استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها

ب ( افزایش عمر مفید تجهیزات ، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابیهای زودهنگام و نابهنگام

ج ( کاهش هزینه های نگهداری ، تعمیر ، و زمان از کارافتادگی دستگاهها

د ( تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی

هـ ( هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیکها ، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی وتوانائیهای مرکز درمانی  

 

  

سايت mea.sums.ac.ir   سامانه تجهيزات پزشكي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-9 9:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ