تعرفه خدمات
    
  


تعرفه هايي كه بيماران بايد پرداخت  نمايند در سال 1395

ويزيت عمومي 32000 ريال مي باشد.

ويزيت متخصص بدون فرم ارجاع 40000ريال مي باشد.

ويزيت متخصص با فرم ارجاع 13000ريال مي باشد.

زايمان طبيعي با هر روشي ( بدون درد يا فيزيولوژيك ) در صورتي كه بيمار داراي دفترچه بيمه باشد رايگان مي باشد.

زايمان سزارين : در صورتي كه صلاحديد پزشك منوط به زايمان سزارين باشد( بدون هزينه هاي احتمالي) هزينه بيمار با دفترچه بيمه 1500000ريال مي باشد.

كلاس هاي آموزشي زايمان فيزيولوژيك به صورت روزانه هر روز 2 بار برگزار مي گردد و هزينه آن رايگان مي باشد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-10 7:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ