بخش نوزادان
    
اين مركز درماني مي باشد و پزشك نوزادان بصورت مقيم در بيمارستان حضور دارد.
استفاده از موبايل در بخش ممنوع است.
قبل از ورود به بخش بايستي لباس(گان) مخصوص پوشيد و طبق پوستر نصب شده در بخش حتما شست و شوي دست انجام شود.
جهت كمك به بهبود وضعيت نوزاد، مراقبت هم آغوشي  كانگرويي  طبق صلاح ديد پزشك و با همكاري پرستار نوزاد انجام مي شود.
والدين مي توانند از ويزيت پزشك از وضعيت نوزاد خود آگاه شوند.
آوردن هر گونه وسيله به بخش ممنوع است.
جهت اقامت و استراحت مادران، مكاني در نظر گرفته شده است. وعده هاي غذايي مادران طبق رژيم غذايي آن ها توزيع مي گيرد و جهت انجام فرايض ديني وسايل لازم در بخش موجود است.
در صورتيكه نوزاد نياز به انجام مشاوره يا درمان در خارج از بيمارستان داشته باشد، اين اقدام توسط بيمارستان و با آمبولانس انجام مي شود. قبل از آن با همراه نوزاد تماس گرفته مي شود كه بايستي حضور داشته باشد.
هر نوزاد در هر شيفت، پرستار مخصوص خود را دارد، در صورت نياز از ايشان  كمك و اطلاع در خصوص نوزاد خود بگيريد.
به هنگام بستري بايستي دفترچه بيمه به حسابداري تحويل داده شود تا در هنگام ترخيص دچار مشكل نشويد.
تا زمان ترخيص باند  شناسائي نوزاد را جدا نكنيد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-6 10:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ