بخش زنان
    
اين مركز درماني است و پزشك زنان در بيمارستان حضور دارد.
 هنگام بستري بيمار بايستي كه از قبل استفاده مي كرده به مسوول بخش تحويل دهد و به هنگام ترخيص تحويل بگيرد.
از آوردن اشياء قيمتي خودداري نماييد. بخش هيچگونه مسووليتي در قبال گم شدن اشياء بيماران ندارد.
در صورتيكه بيمار نياز داشتن همراه داشته باشد.با مسوول بخش جهت امر فوق هماهنگي لازم را انجام دهد و كارت همراه صادر مي گردد.
جهت انجام فرايض ديني، تسهيلات و مكان جهت بيماران و همراهان در نظر گرفته شده.
مشاوره روحاني همه روزه در بخش انجام مي شود.
انتقال بيمار به ساير مراكز درماني جهت درمان يا با آمبولانس انجام مي شود و همراه بيمار حتما بايستي حضور داشته باشد.
بيماران در هر شيفت، پرستار مربوط به خود را دارد. در صورت نياز اطلاعات و كمك را از ايشان
نظرات و پيشنهادات خود را نوشته در صندوق بياندازيد و در صورت داشتن شكايات به واحد حامي بيمار مراجعه نمائيد.
در صورت درخواست تصوير از اطلاعات بيمار بايستي حتما با مديريت بيمارستان هماهنگ شود.
جهت پيشرفت  روند درمان همكاري لازم را با مسوولين بخش داشته باشيد.
از آوردن گل طبيعي، اشياء اضافي جهت كنترل عفونت خودداري فرمائيد. گل هاي مصنوعي پس از پايان ساعات ملاقات از بيمارستان خارج شود.
ترخيص بيماران با دستور كتبي پزشك صورت گيرد. در صورتيكه تمايل به ترخيص با ميل شخصي دارد حضور همسر يا قيم شما الزاميست.
حضور همراهان در زمان راند پزشك و پرسنل ممنوع است.
دستبند شناسائي خود و نوزادتان را تا زمان ترخيص جدا نكنيد.
در تمام اتاق ها دو رنگ سطل وجود دارد. سطل آبي جهت مواد غذايي و زباله هاي غيرعفوني و سطل زرد جهت زباله هاي عفوني
در صورتي كه مابقي سابقه بيماري خاص و يا افت تشنج دارد حتما به مسوول بخش اطلاع بدهيد.
به هيچ وجه بخش را بدون اطلاع مسوول بخش ترك نكنيد. 
پوشيدن لباس مخصوص بيمارستان و استفاده از وسايلي كه در اختيار شما قرار مي گيرد الزامي است.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-6 10:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ