ساعات ملاقات
    
ساعات ملاقات از ساعت 15 تا 16 مي باشد.
به علت خاص بودن خدمات در اورژانس زايشگاه ملاقات ممنوع است. در بخش زايمان همراه آموزش ديده مي تواند حضور داشته باشد. و بامطلع شدن از وضعيت بيماران، همكاران در واحد حفاظت فيزيكي تلفني آماده همكاري مي باشند.
ساعات ملاقات در بخش ICU نوزادان فقط براي والدين نوزادان با رعايت مقررات بخش و از ساعت 15 تا 16 مي باشد.(قابل ذكر است كه مدت زمان     20     دقيقه و حتما با هماهنگي مسوول بخش مي باشد.)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-6 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ