دانش الهی

وَ الوالِداتُ یُرضِعنَ اَولادهُنَّ حَولَینِ کامِلَینِ لِمَن اَرادَ

  اَن یُتِم الرضاعَـةَ ...

و مادران باید فرزندان خود را دوسال تمام شیر بدهند (این حکم)

برای کسی است که بخواهد دوران شیر خوارگی را تکمیل کند.

  ( سوره بقره آیه 233 )

  qran.jpg]
  
  
  


 برگزیده از احکام بانوان

مطابق با فتوای
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
 
 
سوال 1
خون نفاس چیست؟    
 از موقعی که نخستین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید هر خونی که زن می بیند خون نفاس است ، زن را در این حال نفساء می گویند .
 
سوال 2
شرایط خون نفاس :
1 خون ناشی از زایمان باشد .
2 خون نفاس ممکن است یک لحظه بیشتر نباشد ولی بیشترازده روز نمی باشد.
3احتیاط واجب آن است که خلقت بچه تمام باشد.
 
سوال 3
کارهایی که بر نفساء حرام است :
-عبادتهایی شامل نمازهای روزانه روزه طواف خانه خدا داخل شدن در مسجد نزدیکی کردن با زن در حال نفاس تماس باخط قرآن رساندن جایی به خط قرآن و اسم مبارک ذات خداوند و سایراسماءالحسنی بر خانمی که درحال نفاس می باشد حرام است.-رفتن به مسجدالحرام ومسجد پیامبر توقف در مساجد دیگر اما اگراز یک دروارد و ازدردیگر خارج شود مانعی ندارد داخل شدن درمسجدبرای گذاشتن چیزی درآنخواندن کپی از آیات سجده
سوال 4
وظیفه نفساء پس از قطع خون :
هرگاه زن ظاهراّ از خون نفاس پاک شودو در باطن خون وجوددارد باید با کمی پنبه خودرا امتحان کند،اگرپاک بودغسل کند و عبادتهای خود را انجام دهد .
 خون نفاس اگرازده روز بگذرد ، استحاضه محسوب می شود .
 سوال 5
حکم بانوان در عمل سزارین
سوال)آیا خونی که بعد از عمل سزارین از زن خارج میشود حکم خون نفاس را دارد؟
جواب : در مورد عمل سزارین بنا بر احتیاط واجب باید بین اعمال نفاس و استحاضه جمع نمود
 سوال 6
سوال)دربیمارستانها حکم نماز برای بیمار چیست؟
جواب : بیماری گاهی مانع از انجام قیام ( ایستادن ) می شود و در این صورت وظیفه کسی که نمی تواند بایستد آن است که نشسته نماز را بخواند . اگر فقط در بعضی رکعات یا قسمتهای نماز بتواند بایستد در این صورت واجب است که قیام کند تا موقعی که احساس نموددیگر توانایی بر قیام را ندارد در آن موقع بنشیندواگر در حالی بود که نشسته احساس کرد که قدرت برایستادن دارد به همان مقدارکه توانست بایستد ولی تا بدنش آرام نگرفته نباید قرائت و اذکارواجب نمازرا بگوید
سوال 7
سوال)اگردر بیمارستانها بیمار از استعمال آب بر جان خود بترسد یا بداند که مرض یا عیبی در او پیدا شود و یا مرضش طول بکشد یا شدت کند یا بسختی معالجه شود چه باید بکند ؟
جواب : باید تیمم نماید ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند و اگر بترسد که آب گرم هم برای او ضرر دارد باید تیمم کند .
 
سوال 8
خون جراحت که تطهیر آن مشقت دارد
سوال ) شخصی که دچار خونریزی شدید بوده و در بیمارستان بستری است و آب کشیدن بدن یا عوض کردن لباس برای او مشقت شدید دارد حکم نماز او چیست؟
جواب : اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم یا جراحت یا دمل باشد ، چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس مشقت داشته باشد تا وقتی که زخم یا جراحت خوب نشده است می تواند با آن خون نماز بخواند و همچنین اگر چرکی که با خون بیرون آمده یا دوایی که روی زخم گذاشته اند و نجس شده در بدن یا لباس او باشد .
 

سوال 9
سوال ) اگر بدن انسان زخم باشد و لکه بسیار کوچکی از خون روی لباس یا بدن باشد نماز با آن صحیح است ؟
جواب : در صورتی که خون جراحت روی بدن یا لباس به مقدار کمتر از درهم باشد نماز با آن اشکالی ندارد ولی نجس است و اندازه درهم در حکم مذکور تقریباّ به اندازه بند سر انگشت سبابه است .
 
سوال 10
سوال)بعدازقطع خونریزی معمولاّ زردابه ای اطراف زخم پیدا می شود آیا این زردابه نجس است ؟
جواب :زردابه ای که در حال بهبود زخم دراطراف آن پیدا می شود اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است پاک می باشد
 
سوال 11
الکل طبی و صنعتی
سوال)الکل طبیو صنعتی چه حکمی دارد؟
جواب:الکل طبی و صنعتی که انسان نمیدانداز چیز مست کننده مایع گرفته شده پاک است .
سوال 12
وضوی جبیره :
چیزی که باآن زخم یا عضو شکسته را می بندند و دوایی که روی آن   میگذارند جبیره نامیده می شود
زخم یاشکستگی بازکه آب برایش ضرر نداردوروی آن بازاست بطور معمول وضو گرفته می شود .
سوال 13
شستشوی جبیره به جای مسح آن
سوال)آیادر وضوی جبیره ای می شودبه جای اینکه روی جبیره رامسح نمائیم آن راحین وضو بشوئیم ؟
جواب:شستن محل جبیره کفایت از مسح آن نمی نماید .
سوال 14
مسح کامل جبیره :
سوال)آیا باید در وضوی جبیره ای تمام سطح را مسح نمائیم؟
جواب :دروضوی جبیره ای باید تمام سطح جبیره را مسح نمود مگر درآنچه که عادتاّ مسح آن دشوار است مثل خللی که در بین نخها قرار دارد .
سوال 15
نماز یا وضوی جبیره ای در اول وقت :
سوال)آیاکسی که نمیداند تاآخروقت عذراو برطرف خواهد شد یا نه می تواند با وضوی جبیره ای در اول وقت نماز بخواند؟
جواب :در فرض مذکور می تواند اول وقت نماز بخواند ولی بتواند که صبر کند و چنانچه عذراو برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره ای بجا آورد و در صورتی که اول وقت نماز خواند و تا آخر وقت عذرش برطرف شد باید وضو یا غسل کرده و نماز را اعاده نماید .
 
سوال 16
خونریزی هنگام وضو یا غسل
سوال ) شخصی دستش بریده و یا در بیمارستان بر اثر عمل خونریزی نموده ، حکم این شخص برای وضو و غسل چیست
جواب : طهارت و پاکی هر عضوی از اعضاء در هنگام شستن همان عضو کافی است و لازم نیست قبل از غسل همه اعضائ پاک باشد بنابراین اگر با شستن همان عضو خونریزی بند بیاید و محل پاک شود غسل صحیح است مگر اینکه خونریزی ادامه داشته باشد .
 
سوال 17
سوال) چسب هایی که فاقد رنگ بوده و وقتی خشک می شوند فاقد اثر وهرگونه بو می باشد و اگر به دست یا بدن بچسبد امکان تمیز کردن آنها وجود ندارد مگر اینکه پوست تراشیده شود . اگر چنین وضعیتی بوجود آید حکم چیست؟
جواب: در فرض سوال بنابراحتیاط واجب باید هم وضوی جبیره ای بگیرد و هم تیمم کند .
 
   
سوال 18
زخم یا شکستگی باز روی صورت و دستها که آب برایش ضرر دارد :
اگر کشیدن دست تر برای آن ضرر ندارد باید در شکستگی دست تر بر آن کشید و همچنین در زخم بنابراحتیاط واجب دست تربرروی آن بکشیدو اگر این مقدار هم ضرر دارد یازخم و شکستگی نجس است و نمی شود آب کشید در مورد زخم باید اطراف آن را بطوری که در وضو گذشت از بالا به پائین بشوئید وتیمم لازم نیست و احتیاط مستحب آن است که پارچه پاکی روی زخم بگذارید و دست تر روی ان بکشید و تیمم هم بنمائیدو اما در شکستگی باید تیمم بنمائید و بنابراحتیاط واجب وضو نیزگرفته وپارچه پاکی روی آن بگذارید و روی پارچه مسح نمائید .
 
سوال 19
سوال ) حکم روزه برای زن حامله چیست؟
جواب : زنی که زائیدن او نزدیک است و روزه برای حمل او یا برای خودش ضرر دارد روزه او صحیح نیست و بعداّ می تواند روزه خود را قضا بنماید و در صورتی که روزه برای حمل او ضرر داشته باشد علاوه بر قضا باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و احتیاط مستحب این است که در صورتی که روزه برای خودش ضرر دارد یک مد طعام به فقیر بدهد.
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-14 11:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ