معرفي واحد
    

 نام بخش : آزمایشگاه

مسئول فنی آزمایشگاه : سرکار خانم جمشیدی

شماره داخلی : 1155

 
آزمايشگاه در سيستم بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي به عنوان چشم پيكره درمان شناخته شده است چرا كه 3 وظيفه مهم راانجام ميدهد: 1- تشخيص بيماري 2- درمان 3- پيگيري نتيجه درمان .
امروزه كمتر بيماري است كه آزمايشگاه درتشخيص آن نقش نداشته باشد تمام بيماريها براي تشخيص نياز به آزمايش دارند و نيز جهت درمان بيماري انجام تست هاي آزمايشگاهي اهميت بالايي دارد و دربررسي نتيجه درمان نيز همينگونه است .
لذا با اين وظايف مهم بايد دريافت كه آزمايشگاهها نياز به پويايي خاصي دارند و نيز بايستي از مقدار خطاهاي موجود در آزمايشگاه كاسته گردد تا ضريب اطمينان به عملكرد آزمايشگاه افزايش يابد.
آزمايشگاه بيمارستان مادر و كودك شوشتري
آزمايشگاه اين مركز درماني پس از تعمير و باسازي مجدد در اواخر خرداد ماه و اوايل تير ماه 1394با نصب و راه اندازي دستگاهها شروع به فعاليت نمود و آزمايشگاه قبل از ساير بخش هاي درماني شروع به پذيرش بيمار نمود.
با توجه به نياز سنجي بيماران و مراجعه كنندگان از تمام ظرفيت در جهت خدمت رساني به مردم استفاده شد. تجهيزات 
تجهيزات موجود دراين مركز نسبتا خوب هستند.تقريبا تمام امكانات لازم درجهت راه اندازي يك آزمايشگاه راداردكه شامل مواردزير است :

1.  دستگاه اتو آناليزر بيوشيمي BT3500
2. دستگاه سل كانتر

3.  سانتريفيوژ

4.  ميكروسكوپ

5.  هود کلاس دو

6.  اوون

7.   اتوكلاو

8.  يخچال بانك خون

9.  فريزر بانك خون

10.  ميكروهماتوكريت

11. سرفيوژ

12. بن ماري 

13.ریدر دستگاه اليزا

14.واشر اليزا

15.دستگاه الكتروليت

16.بیلیروبین متر

17.کوآگولومتر

 

نيروهاي فني
نيروهاي فني شاغل در آزمايشگاه از کارشناسان مجرب علوم آزمایشگاهی می باشند.


بخش هاي فعال

در این آزمایشگاه تمام بخشهای فنی بجز بخش پاتولوژی فعال می باشند. 

كنترل كيفي
با توجه به اينكه در آزمايشگاه کار توسط انسان و دستگاه انجام ميگردد و هردو داراي خطا و اشتباه مي باشند لذا نياز به سيستم كنترل کیفیتی میباشدتا از خطاهای احتمالی پیشگیری شود. از کنترل ها و کالیبراتورها ونرم افزارهاي كنترل كيفي موجود و آموزش پرسنل بصورت چهره به چهره در جهت كاهش خطاها استفاده میشوند.قابل ذکر است بدلیل اهمیت بالای کنترل کیفی در آزمایشگاه ،بیمارستان هزینه بسیار زیادی را در کلیه بخشهای فنی متقبل شده است.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-16 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ