خدمات شایع
    
  

خدمات شایع واحد رادیولوژی

 

1

 

ماموگرافی

 

عکسبرداری سینه

MAMMOGERAPHY

2

رادیولوژی

عکسبرداری قفسه سینه

CHEST

3

سونوگرافی

حاملگی ساده

حاملگی رنگی(چسبندگی جفت)

بررسی حرکت جنین

شکم و لگن

کلیه و مجاری ادراری

سونوگرافی رحم تخمدان

سونوگرافی داخلی زنان

سونوگرافی تیروئید وگردن

سونوگرافی بافت نرم

OB

DOPPLER(ACRETA)

BPP

ABDOMEN&PELVIC

KUB

PELVIC

T.V.S

THYROID&NECK

SOFT TISSE

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-27 10:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ