ریاست بیمارستان
    




 

 

نام و نام خانوادگی:

  دکتر محمدعلی قادری اردکانی


سمت : ریاست بیمارستان مادر و کودک شوشنری

مدرک تحصیلی :  دکترای عمومی
 



تلفن : 32324803- داخلی 1207

نمابر: 32324803- داخلی 1196

پست الکترونیک:



سوابق اجرایی

1- مدیر اورژانس بیمارستان نمازی   1382- 1381

2- رییس اداره تجهیزات پزشکی و سفارشات خارج دانشگاه  علوم پزشکی شیراز  1384- 1382

3- دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه دانشگاه  علوم پزشکی شیراز 1384-1381

4- رییس اداره نظارت و ارزشیابی دانشگاه  علوم پزشکی شیراز 1386-1384

5- مدیر پروژه شهر سلامت  1388-1386

6- مدیر پروژه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امام رضا(ع) 1388-1386

7- رئیس بیمارستان تخصصی مادر و کودک شوشتری 1397

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-1 13:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ