ریاست بیمارستان
    
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مرزوقی


سمت : ریاست بیمارستان مادر و کودک شوشنری

مدرک تحصیلی :  دکترای عمومی
 تلفن : 32324803- داخلی 1207

نمابر: 32324803- داخلی 1196

پست الکترونیک:سوابق مدیريتي

1-رييس بيمارستان مرحوم حاج حسين علي رييسي سپيدان

2-معاون درمان شبكه بهداشت و درمان سپيدان

3-فرمانده بسيج جامعه پزشكي شهرستان سپيدان

4-معاون باليني مدير درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز

5-رييس مركز اموزشي درماني علي اصغر(ع) شيراز

6-رييس درمانگاه خيريه تخصصي محمدي شيراز

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-2 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ