خدمات شایع
    
 
 خدمات شایع واحد اتاق عمل

سزارین

C/S

ترمیم رکتوسل و سیستوسل

APR

بستن لوله

TL

کورتاژ

D*C

برداشتن رحم از راه شکم

TAH

برداشتن رحم از راه واژن

TVH

برداشتن کیست تخمدان

Ovarian Cystectomy

برداشتن کیست ناحیه بارتولن

Bartolin’s Cyst

برداشتن میوما

Myomectomy

مکدونالد

Macdonald

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-24 10:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ