زايمان فيزيولوژيك
    

بلوك زايمان

سرپرست علمي بخش : سركار خانم دكترالهام عسكري     متخصص زنان و زايمان

سوپروايزر بخش:          سركار خانم شهلا صدري     كارشناس مامايي

مسئول بخش :                سركار خانم زهرا كشاورز          كارشناس مامايي

تعداد پرسنل :  19 نفر كارشناس مامايي

تعداد تخت : 13 تخت

تلفنهاي داخلي : 1187  و 1153

بلوك زايمان بيمارستان مادر و كودك شوشتري شامل دو واحد  :

1)زايمان طبيعي

2)زايمان فيزيولوژيك مي باشد 


واحد زايمان فيزيولوژيك :

واحد مكمل اين بلوك ، واحد زايمان فيزيولوژيك مي باشد كه با فراهم نمودن فضايي آرام و دلپذير فرايند زايمان را با حضور همراه زائو به خاطره اي خوشايند تبديل مي كند.

واحد زايمان فيزيولوژيك داراي دو اتاق با امكانات تخت زايمان - تخت نوزاد - وان آب گرم - توپ زايمان - دستگاه معطر كننده فضا و تلويزيون مي باشد.

حضور همسر زائو در واحد زايمان فيزيولوژيك بلامانع است .

 

·      پرسنل بلوك زايمان ملزم و معتقد به ارائه خدمات برتر به مادران باردار در اسرع وقت  با بهترين كيفيت مي باشد.

پزشكان متخصص زنان و كارشناسان مامايي مجرب به صورت 24 ساعته در اين مركز حضور دارند و آماده ارائه خدمات به مراجعين محترم مي باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-2 10:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ