زايمان فيزيولوژيك
    

نام بخش: زايمان فيزيولوژيك

سرپرست علمي بخش : سركار خانم دكترمريم زارع خفري (متخصص زنان و زايمان)

سوپروايزر بخش:  سركار خانم شهلا صدري (كارشناس مامايي)

مسئول بخش : سركار خانم مژگان اميري (كارشناس مامايي)

 
پزشکان زنان و زایمان بلوك زايمان : 

دکتر مریم ایرانفر

دکتر شهلا حضرتی

 دکتر مریم زارع خفری

دکتر صدیقه عباسی

دکتر آتنا محمد پور

دکتر فرح ساعی زاده

 دکتر سمانه محمودي

دکتر سارا حسین میرزایی

دکتر مونا مهمدی کرتلایی

دكترمرضيه هاشمي 

دکتر صفیه کوهنورد

 


تعداد پرسنل : 
12نفركارشناس مامايي

مامارسمي

ماماپيماني

ماماقراردادي

6

5

1


تعداد تخت :
2تخت

موقعيت فيزيكي بخش :  بخش زايمان فيزيولوژيك درطبقه اول بين بخش بستري زنان وبلوك زايمان قرارگرفته است.

واحد مكمل بلوک زایمان ، واحد زايمان فيزيولوژيك مي باشد كه با فراهم نمودن فضايي آرام و دلپذير فرايند زايمان را با حضور همراه زائو به خاطره اي خوشايند تبديل مي كند.
 
واحد زايمان فيزيولوژيك داراي دو اتاق با امكانات تخت زايمان - تخت نوزاد - وان آب گرم - توپ زايمان - دستگاه معطر كننده فضا و تلويزيون وكليه امكانات موردنيازجهت انجام زايمان ومراقبت بعداززايمان ازمادرونوزاد مي باشد.

زايمان فيزيولوژيك توسط پرسنل مجرب وداراي گواهي آموزشي درتمامي ساعات شبانه روزبه صورت فعال انجام ميگيرد.

حضور همسر زائو در واحد زايمان فيزيولوژيك بلامانع است .

  
پرسنل بخش ملزم و معتقد به ارائه خدمات برتر به مادران باردار در اسرع وقت
  با بهترين كيفيت مي باشد.

پزشكان متخصص زنان و كارشناسان مامايي مجرب به صورت
 24 ساعته در اين مركز حضور دارند و آماده ارائه خدمات به مراجعين محترم مي باشد

قوانين عمومي بخش:

   الف)پرسنل: 

-       پوشيدن روپوش و شلوار و مقنعه سبز-كفش سفيد

-       عدم استفاده از زيورالات و نداشتن آرايش

-       رعايت شئونات اسلامي و پايبندي به اصول اخلاقي

-       حفظ حريم بيماران    

  ب)مادر

          حضور همراه آموزش ديده  خانم بر بالين زائو بلا مانع مي باشد

-       نوشيدن مايعات در بخش بلا مانع است مگر در موارد خاص

-       فيلمبرداري و عكسبرداري از مادر و نوزاد ممنوع مي باشد

-       قبل از ورود به بخش لباس مخصوص پوشيده مي شود 

   كلاسهاي آمادگي زايمان فيزيولوژيك:

  كلاسهاي آموزشي آمادگي مادران به صورت مداوم و منظم ازشنبه تاپنج شنبه جهت مراجعين محترم برگزار مي گردد وتمامي مادران مراجعه كننده آموزش ديده و باورزشهاي كششي ،تكنيك هاي تنفسي و تن آرامي وفيلم هاي آموزشي مطابق با پروتكل وزارت متبوع  آشنا مي گردند.   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-30 9:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ