زايمان طبيعي
    

 نام بخش : بلوک زایمان


سرپرست علمي بخش : سركار خانم دكترمريم زارع خفريمتخصص زنان و زايمان)

سوپروايزر بخش:  سركار خانم شهلا صدري(كارشناس مامايي)

مسئول بخش : سركار خانم مژگان اميري(كارشناس مامايي )
رابط آموزشي بخش:
سركارخانم احمدي

رابط كنترل عفونت وايمني: سركارخانم دهقاني

رابط شيرمادر:  سركارخانم زارعي


تعداد تخت : 13 تخت

تلفنهاي داخلي : 1187  و 1153

پزشکان زنان و زایمان بلوك زايمان : 

دکتر مریم ایرانفر

دکتر شهلا حضرتی

 دکتر مریم زارع خفری

دکتر صدیقه عباسی

دکتر آتنا محمد پور

دکتر فرح ساعی زاده

 دکتر سمانه محمودي

دکتر سارا حسین میرزایی

دکتر مونا مهمدی کرتلایی

دكترمرضيه هاشمي 

دکتر صفیه کوهنورد

 


تعداد پرسنل : 23 نفر كارشناس مامايي

مامارسمي
ماماپيماني
ماماقراردادي
ماماشركتي
ماماطرحي
6
5
1
1
10

بلوك زايمان بيمارستان مادر و كودك شوشتري شامل دو واحد  :

1)زايمان طبيعي

2)زايمان فيزيولوژيك مي باشد 

واحد زايمان طبيعي مجهز به : اتاقهاي LDR  ( 4 اتاق ) -  اتاق ليبرسنتي - زايمان سنتي - بعد از زايمان سنتي و اتاق بي دردي مي باشد. 

تمامي اقدامات لازم جهت مادر باردار اعم از انجام زايمان طبيعي-آمادگي جهت سزارين اورژانسي-مراقبت از نوزاد –انجام زايمان بدون درد- آموزش به مادران و سقط درماني در اين واحد توسط پزشكان و ماماهاي مجرب صورت مي گيرد.

  تجهيزات بخش:

-       تخت چند پوزيشنه

-       تخت بيمار

-       دستگاه مانيتورينگ قلب جنين ديواري و سيار

-       دستگاه مانيتورينگ علايم حياتي

-       تخت همراه زائو 

-       الكترو شوك

-       دستگاه نوار قلب مادر

-       جعبه داروهاي اورژانس

-       انكوباتور سيار

-       چراغ سيالتيك

-       دستگاه گلوكومتر

-       كپسول انتونكس

-       سرنگ پمپ

-       اينفيوژن پمپ

-       كات نوزاد

-       ساكشن سيار و مركزي

-       كپسول اكسيژن سيار

-       اكسيژن مركزي

-       لارنگوسكوپ نوزاد و مادر

-       ترازوي نوزاد

-       ترازوي مادر

-      ترالي احيا نوزاد 


·      پرسنل بلوك زايمان ملزم و معتقد به ارائه خدمات برتر به مادران باردار در اسرع وقت  با بهترين كيفيت مي باشد.

پزشكان متخصص زنان و كارشناسان مامايي مجرب به صورت 24 ساعته در اين مركز حضور دارند و آماده ارائه خدمات به مراجعين محترم مي باشند.


قوانين عمومي بلوك زايمان 

   الف)پرسنل: 

-       پوشيدن روپوش و شلوار و مقنعه سبز-كفش سفيد

-       عدم استفاده از زيورالات و نداشتن آرايش

-       رعايت شئونات اسلامي و پايبندي به اصول اخلاقي

-       حفظ حريم بيماران    

  ب)مادر:

بلوك زايمان ملاقات ممنوع مي باشد.  

*استثناء:حضور همراه آموزش ديده  خانم بر بالين زائو بلا مانع مي باشد

-       نوشيدن مايعات در بخش بلا مانع است مگر در موارد خاص

-       فيلمبرداري و عكسبرداري از مادر و نوزاد ممنوع مي باشد

-       قبل از ورود به بخش لباس مخصوص پوشيده مي شود 

كليه پرسنل جديدالورودبراساس چك ليست تعيين شده توسط سوپروايزورآموزشي مورد ارزيابي قرارگرفته وپس ازتاييد شروع به كار مي نمايند.

باتوجه به مراجعه مادران پرخطربه اين مركز،كليه پرسنل جهت مراقبت و برخورد با مادر پرخطر توسط  سوپروايزور محترم آموزشي آموزش ديده واعلام كد33(مادرپرخطر)درزمان حضور مادر پرخطر در بيمارستان  تعريف گرديده است كه براساس روش اجرايي تدوين شده توسط تيم درماني كليه مراقبت هاي لازم انجام ميگيرد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-15 11:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ